Vaccinera dig gratis mot pneumokocker

Du som fyllt 65 kan nu vaccinera dig gratis mot pneumokocker hos oss på Bellevue. Pneumokocker är en bakterie som kan orsaka bland annat lunginflammation, öroninflammation samt hjärnhinneinflammation.

Så går vaccinationen till

 En sjuksköterska eller läkare ger dig vaccinet med en spruta som ges i en muskel på överarmens utsida.

Så mår jag efter

Du kan bli röd och svullen där du fått sprutan och ibland kan det även kännas lite ömt. Du kan också känna dig trött och få minskad matlust.
Vaccinationstider: Torsdagar kl 9-14
____________________________________
Boka tid via 1177 eller ring till oss på 010-424 30 00
Du kan även boka tid via Kind.