Lista dig hos oss

Det fria vårdvalet innebär att du själv kan välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till för öppenvård. Med öppenvård menas den vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. I det fria vårdvalet ingår val av primärvård, öppen specialiserad vård och öppen högspecialiserad vård.

Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Du kan använda 1177 Vårdguidens e-tjänster för att lista dig hos oss.
 

Du kan även fylla i pdf och skicka till oss

Vill du hellre ladda ned en pdf, fylla i den och skicka in till oss, så går det också bra.

Klicka här för att ladda ned pdf!