Patientavgifter

Bellevue vårdcentral arbetar på uppdrag av Region Skåne och följer samma taxa.

Är du under 20 år eller äldre än 85 år har du avgiftsfri vård.

Patientavgifter från 2002

Besök Pris
Läkarbesök 200 kr
Sjuksköterska, undersköterska och distriktssköterska 0 kr
Psykolog/kurator 200 kr
Körkortsintyg för taxi 900 kr
Körkortsintyg för buss och lastbil 1 250 kr
Hälsoundersökningar 2 000 kr

Betala gärna med kort

Du betalar patientavgiften vid ditt besök, gärna med kort. Väljer du att betala i efterhand får du en faktura hemskickad. Vid fakturering tas en faktureringsavgift på 50 kronor ut, utom i de fall betalning inte kunnat tas emot vid besökstillfället. Om fakturan inte betalas tas en påminnelseavgift på 60 kronor ut. Samlingsfaktura skickas ut i början av varje månad och förfaller i slutet av månaden.

Uteblivet besök eller sent återbud

Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud senast 24 timmar före avsatt tid, får du betala dubbel patientavgift för besöket. Även om besöket skulle ha varit kostnadsfritt får du betala en avgift för uteblivet besök. Högkostnadskort gäller ej vid uteblivet besök.

Högkostnadsskydd och frikort

Du behöver inte betala mer än 1 200 kronor per år i patientavgifter i öppenvården. Visa ditt högkostnadskort i kassan vid varje besök. När du har uppnått 1 200 kronor kan du få ett frikort, som innebär avgiftsfri vård under resten av tolvmånadersperioden. Frikortsperioden börjar räknas från det första besöket de senaste tolv månaderna.
* Avgifterna gäller för de som är folkbokförda i Sverige eller har EU-kort.

Högkostnadsskyddet täcker inte:

  • kostnader för uteblivna besök
  • hälsoundersökningar och hälsokontroller
  • vaccinationer
  • kostnader för intyg
  • de avgifter du betalar per dag när du blir inlagd på sjukhus.

Vill du veta mer?

Prata med vårdpersonalen eller läs mer på 1177.se.