Covid-19 fortsätter att spridas och det kan vara svårt att hålla koll på vad som gäller just nu angående vaccination. Att förstå vilka rekommendationer som gäller för dig är avgörande för att säkerställa ett effektivt skydd, både för dig själv och samhället.

Varför är vaccination viktig?

Covid-19 är fortfarande en pågående global utmaning, och vaccination är ett kraftfullt verktyg för att minska risken för allvarlig sjukdom och död. Även om inget vaccin är helt garanterat för att förhindra smitta, har forskningen visat att de tillgängliga vaccinerna minskar risken för att bli allvarligt sjuk. Du kan få covid-19 även om du vaccinerar dig, men vaccinet skyddar dig mot att bli allvarligt sjuk om du rekommenderas att vaccinera dig.

Rekommendationer för olika åldersgrupper och riskgrupper

Det finns ingen rekommendation om vaccination om du är utan ökad risk att bli allvarligt sjuk. Detta gäller om du är 0 till 49 år, eller du är 50 till 64 år och har vaccinerat dig någon gång förut. Då har de flesta redan ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk. Immunförsvaret har byggts upp av tidigare vaccinationer eller därför att du redan har haft covid-19.

Trots detta kan en dos vaccin övervägas för dem som är nära anhöriga till personer med ökad risk för allvarlig sjukdom.

Över 50 år och ovaccinerade

Personer i åldern 50-64 år som ännu inte har vaccinerat sig rekommenderas en dos vaccin för att stärka sitt skydd under vintersäsongen. För de som redan har vaccinerats finns ingen officiell rekommendation, men vissa kan välja att ta ytterligare en dos, särskilt om de har nära kontakter med personer i riskgrupper.

Personer med ökad risk för allvarlig sjukdom

Om du tillhör någon av följande kategorier bör du starkt överväga att vaccinera dig:

  • 80 år eller äldre, eller bor på äldreboende.
  • 65-79 år.
  • 18-64 år med specifika hälsoproblem som hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, diabetes eller nedsatt immunförsvar.
  • Gravida kvinnor.
  • 50-64 år och inte vaccinerade tidigare.
  • För de äldre åldersgrupperna och personer med nedsatt immunförsvar rekommenderas en dos inför vintersäsongen, med möjlighet att få en extra dos vid behov.

 

Hur och var du kan vaccinera dig

Hos oss på Bellevue vårdcentral går det bra att boka tid för vaccination genom att logga in på 1177, telefon eller via vår chatt här på hemsidan.  Det är viktigt att följa riktlinjerna för den specifika regionen och överväga att boka tid om du tillhör någon av riskgrupperna.

Att ta ansvar för sin egen hälsa och samhällets välmående är avgörande. Genom att följa de aktuella rekommendationerna och vaccinera dig enligt din riskprofil kan du bidra till att minska spridningen av Covid-19 och skydda de mest sårbara medlemmarna i samhället.