Hos oss på Bellevue får du hjälp med att kontrollera födelsemärken du är orolig över.
Födelsemärken är ofta ofarliga, men det kan vara bra att kolla upp nytillkomna eller avvikande hudförändringar för att upptäcka hudcancer tidigt.
Hudförändringar du bör hålla koll på är:
  • födelsemärken som börjar klia eller blöda
  • födelsemärken som har oregelbunden form eller ojämn färg
  • gamla födelsemärken som växer, ändrar form, ändrar färg eller på andra sätt ändrar utseende.
  • ”den fula ankungen”, det vill säga födelsemärken som avviker från övriga märken på kroppen
  • sår som kommit utan anledning och som inte läker
Hur går undersökningen till?
När du kommer till prickmottagningen träffar du en av våra skickliga läkare som gör en bedömning på dig. I vissa fall skickas bilder till en hudspecialist. Vi undersöker gärna hela kroppen/hudkostymen och besöket tar ca 15 minuter. Har du andra typer av hudbesvär så hänvisar vi dig till vår ordinarie mottagningsverksamhet.
Vad kostar det?
Besöket kostar 200 kronor, enligt enhetstaxan. Frikort gäller.
För barn och personer över 85 år, eller under 20 år, är besöket gratis.
Behöver jag vara listad?
Ja då det är många som söker oss för denna tjänst behöver du vara listad för att besöka vår Prickmottagning.